Loading...
 Start Page

ПРОГРАМАТА

"Проектът ""Балканет - Балканска мрежа от идеи за устойчиви иновации в агро-хранителния сектор"" се изпълнява съвместно от шест партньори от три страни от Балканско-средиземноморския регион (Гърция, Албания, България), фокусирани върху подобряване на иновационния потенциал на малките и средно-агро-хранителен сектор, който се занимава с някои от общите предизвикателства в региона. Крайната цел на BALKANET е да създаде пилотна транснационална мрежа за подкрепа на променящите се иновационни процеси, да насърчи приложните изследвания и да подпомогне процеса на адаптиране на малките и средни предприятия в сектора на хранително-вкусовата промишленост, да улесни публичното / частното предлагане и търсенето на научни изследвания резултати и иновативни бизнес модели за устойчиво развитие на агро-хранителния сектор в балканско-средиземноморските региони, от които партньорите на проекта.

Цели на проекта

  • Проучване, анализиране и обмен на добри практики в сектора на хранително-вкусовата промишленост и използване на иновативните бизнес модели на Балканско-средиземноморския регион.
  • Създаване на транснационална мрежа за сътрудничество между публични / частни изследователски центрове и местни предприятия за подобряване на ефективността и приспособимостта на предприятията от хранително-вкусовата промишленост, с акцент върху подобряването на уменията и предприемаческите умения на младите хора, иновативни.
  • Повишаване на информираността, трансфер на знания и укрепване на общото разбиране за значението на устойчивите бизнес иновации в агро-хранителния сектор в Балканско-средиземноморския регион.

The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Balkanet