Loading...
 Start Page
Монатекс ООД
Click to enlarge
Държава: България
Eлектронна поща: info@monatex.com
Предлагани услуги: Производство на вълнени и памучни дрехи.
Продукти: Дрехи произведени от вълна и 100% органичен памук.
Телефон за връзка: 096 306-800/ 0878 306 803
Forma ligjore: OOD
 

The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Balkanet