Loading...
 Start Page
ХАРВЕСТ АСИСТЪНС ООД
Click to enlarge
Държава: България
Eлектронна поща: edzhemil@gmail.com
Предлагани услуги: Разработка на софтуерни продукти
Продукти: Софтуерен продукт за следене на земеделска продукция и управление берачи.
Година на създаване: 2018
Служител по комуникациите: Енгин Джемил
Телефон за връзка: +359 879 011 064
Forma ligjore: ООД
Ниво на изпълнение: краен продукт
Harvest Assistant е специализирана софтуерна система, която подпомага дейността на земеделските производители чрез автоматизиране на процеса на отчитане на набраната продукция. Системата предоставя цялостна картина в реално време на кампанията по събиране на готовата реколта.
Софтуерът премахва изцяло ръчната обработка на всякакъв вид данни в хартиен носител. Автоматизира се процеса по отчитане на количеството продукция по берачи, групи, сортове и други.

Продуктът е подходящ за отчитане кампанията по бране на етерично-маслени култури, плодове и зеленчуци - маслодайна роза, череши, сливи, малини, ягоди, праскови, кайсии, ябълки и други.

Harvest Assistant ясно разграничава количеството набрана продукция, както по продукция, берачи, групи, количество и други. С помощта на софтуерния продукт се постига взаимно доверие между земеделския производител и берачите.

Harvest Assistant е първа по рода си система на българския пазар, която дава възможност на земеделските производители в реално време да отчитат и да следят кампания по прибирането на продукцията, като се възползват от модерни технологии - смарт устройства, баркод четци, блутут везни, мобилен пренос на данни и т.н. Програмата улеснява организацията на транспорта на продукцията и намалява риска от загуби чрез следене на процеса в реално време, от дистанция – както през настолен компютър така и през мобилно устройство. С помощта на баркодове се осигурява проследяемост на продукцията от полето до крайния клиент.

Процесът на работа с Harvest Assistant e изключително опростен. Софтуерът генерира подробни отчети и калкулира дължимите суми на берачите за набраната продукция.

Използването на софтуерния продукт улеснява процеса на отчитане и прибиране на продукцията, увеличава доверието между земеделския производител и берачи, както и между земеделския производител и клиентите, което улеснява реализацията на продукцията.
 

The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Balkanet