Loading...
 Start Page
В. Х. Кансълтинг ЕООД
Click to enlarge
Държава: България
уебсайт: http://www.ilineli.com
Eлектронна поща: ilineli_bulgaria@abv.bg
Предлагани услуги: вносител и производител на инструменти и машини за лабораторен анализ на зърно, зърно-транспортиране, зърно-съхранение
Продукти: Сред нашите най-известни продукти са: охладители за зърно с
монофазни и трифазни мотори, системи за подова вентилация,
зърно-бъркач за охлаждане и аерация на зърно, пневматични
транспортьори за зърно, сонди за температурен контрол и
сонди за пробовземане, влагомери за зърно.
Нашите клиенти са както големите и средни фермери,
зърно-търговци, малки земеделски производители и фирми,
които търгуват със земеделска техника, в България и чужбина.
Година на създаване: 2014
Служител по комуникациите: Владимир Хайнрих Владимиров
Телефон за връзка: +359885945090
Forma ligjore: ЕООД
Искаме да разширим производството и да популяризираме два
от продуктите, които произвеждаме: охладители за зърно и
зърно-бъркач в България и съседните на България държави,
да намерим търговски партньори и клиенти;
И двата продукта са иновативни за региона, но в същото време
са доста познати в Западна Европа. Служат за поддържане на
оптимална температура и влагосъдържание на зърно,
съхранявано в плоски складове.
Тези продукти подпомагат зърносъхранението и решават
редица проблеми на фермерите, на достъпна цена.
Познавайки пазара в съседните държави, желаем да запознаем
търговци в съседните страни, които да внасят от нас тези
продукти. До неотдавна те основно се внасяха от
Западно-европейски производители, като цените им съответно
бяха твърде високи за местния пазар. Желаем да запознаем
колкото е възможно повече заинтересовани клиенти и да
направим продуктите достъпни за по-широк кръг от клиенти.
 

The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Balkanet