Loading...
 Start Page
Agrar.Bg
Click to enlarge
Държава: България
уебсайт: https://Agrar.BG
Eлектронна поща: Pavlov.viktor@abv.bg
Предлагани услуги: Agrar.BG е платформа за електронна търговия в земеделието
Продукти: Agrar.BG e първият интернет портал/платформа, която да дава
възможност за директна търговия между производителите и
вносителите на стоки и консумативи в земеделието и фермерите
в България
Година на създаване: 2017
Служител по комуникациите: Виктор Владимиров Павлов
Телефон за връзка: +359 887257707
Forma ligjore: Ltd.
Ниво на изпълнение: търговски посредник
С Agrar.BG фермерите имат възможност да се възползват от
по-добри цени на стоките, нужни за производството им,
а търговците – да достигнат до точната си таргет група.
Agrar.BG е стартиращ проект, готов за предизвикателствата на
дигиталното земеделие.
Идеята за електронна търговия в земеделието е в съответствие
с визията на ЕС за дигитализиране на земеделието, с цел
постигане на по-високи добиви. Използвайки Agrar.BG,
земеделските производители пестят както време, така и пари.
 

The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Balkanet