Loading...
 Start Page
промишленост: биоразнообразие
Държава: България
Eлектронна поща: bioeme_ltd@abv.bg
Предлагани услуги: Био земеделие – зърнено-житни култури
Продукти: „БИО ЕМЕ“ ООД е сертифициран биопроизводител и член на
Българска асоциация Биопродукти. Стопанството отглежда
зърнено-житни култури на сертифицирана за биопроизводство
земеделска земя. Културите, които отглежда са лимец, царевица,
жито, слънчоглед, тритикале.
Година на създаване: 2000
Служител по комуникациите: Ели Илиева
Телефон за връзка: +359 895 784 704
Forma ligjore: ООД
Ниво на изпълнение: суровини
 

The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Balkanet