Loading...
 Start Page
Национална борса ООД
Click to enlarge
Държава: България
Eлектронна поща: my@nacionalnaborsa.com
Предлагани услуги: онлайн търговия
Продукти: Онлайн платформа за търговия на едро
Година на създаване: 2017
Служител по комуникациите: Любомир Алексиев
Телефон за връзка: +359 899 850 937
Forma ligjore: ООД
Ниво на изпълнение: търговско посредничество
Национална борса ООД е създадена от четирима предприемачи
със сериозен опит в търговията и маркетинга. Заедно идентифицират
необходимостта от създаването на интернет платформа, която да
бъде лесно достъпна и привлекателна за използване от
българските производители с цел реализиране на техните
продукти. Тя е създадена за български стоки, за да намерят те своя
път до крайния потребител без посредници и излишна
административна тежест, тъй като това е модерната търговия
на 21 век.
 

The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Balkanet