Loading...
 Start Page
Хаджийски и Фамилия ООД
Click to enlarge
Държава: България
уебсайт: http://www.hadjiiski.com
Eлектронна поща: valentin@b-trust.org
Предлагани услуги: Производство и преработка на млечни продукти
Продукти: Млечни продукти
Сирене
Кашкавал
Деликатеси
Година на създаване: 1991
Телефон за връзка: +35988 8882 422
Forma ligjore: ООД
 

The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Balkanet