Loading...
 Start Page
ЗП "Петър Петров"
Click to enlarge
Държава: България
Eлектронна поща: bee@bulkanhoney.com
Предлагани услуги: Произодство на натурален мед
Продукти: 100% натурален пчелен мед в шест разновидности.
Акациев, лавандулов, липов, слънчогледов, рапичен и мед Букет
Телефон за връзка: +359 883 472 141
Forma ligjore: ЗП Земеделски Производител
 

The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Balkanet