Loading...
 Start Page
"СПЕКТ" ЕООД
Click to enlarge
Държава: България
Eлектронна поща: spgroup@abv.bg
Предлагани услуги: производство на био млечни изделия
Продукти: На този етап можем да ви предложим следните продукти от овче и козе мляко: прясно мляко, кисело мляко, зряло бяло саламурено сирене, мариновано сирене. Сезонно през месеците между Март и Септември предлагаме и прясно (пресносол) сирене.
Амбицията ни е през 2020 година да можем да предложим и кашкавал.
Сертификати: био сертификат
Година на създаване: 2009
Служител по комуникациите: Дойчин Ганев
Телефон за връзка: +359894562606
Forma ligjore: Ltd.
Ниво на изпълнение: краен продукт
Занимаваме се със земеделие от 2009 година, а с животновъдство от 2012 година. Началото е дадено със закупуване на 30 женски агнета. Към днешна дата отглеждаме пасищно 500 овце и кози. Животните пашуват на дългосрочно наети биологично сертифицирани пасища, от които набавяме и храната им за зимния период. Отделно се закупува биологичен концентриран фураж за подхранване през студените месеци. През март 2019 година пуснахме в експлоатация и собствена мандра, където се преработва само издоеното от собствените ни животни мляко. На този етап можем да ви предложим следните продукти от овче и козе мляко: прясно мляко, кисело мляко, зряло бяло саламурено сирене, мариновано сирене. Сезонно през месеците между Март и Септември предлагаме и прясно (пресносол) сирене.
Амбицията ни е през тази година да можем да предложим и кашкавал.
 

The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Balkanet