Loading...
 Start Page
РИМИЛИ ФАРМА
Click to enlarge
Държава: Гърция
Eлектронна поща: info@farmadrimili.gr
Предлагани услуги: Предлагани услуги ФАРМА ДРИМИЛИ е основана през 2010 г. Намира се в района на Андрицайна в село Амигдалис. Той е активен в производството на мляко сам. В площ от 40 декара. Отглеждат се 30 такива. Диетата им се основава на безплатна паша и се допълва с подбрани фуражи (сено, овес, слама и др.) От околността.
Продукти: Пресни пресни млечни продукти - замразено единично мляко
Телефон за връзка: +30 693 292 8032
Forma ligjore: Индивидуален бизнес
 

The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Balkanet