Loading...
 Start Page
ФЕРМА ILIA
Click to enlarge
Държава: Гърция
Предлагани услуги: Той е активен в областта на производството и преработката на мляко, като отделя специално внимание на качеството на произвеждания продукт. Разполага със собствени съоръжения за производство на мляко с най-модерни производствени условия
Продукти: Мляко, кисело мляко и др.
Телефон за връзка: +302623032935
Forma ligjore: Shony
 

The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Balkanet