Loading...
 Start Page
МИХАЛОПУЛОС
Click to enlarge
Държава: Гърция
уебсайт: https://omylos.gr/
Eлектронна поща: info@omylos.gr
Предлагани услуги: Предоставяне на висококачествени тестени изделия чрез модерна лаборатория за преработка и производство в района на Амалиада, Илия. Това е малък бизнес, който има за цел да произвежда качествени тестени изделия, използвайки най-добрите суровини.
Продукти: Продукти от всякакви тестени изделия
Телефон за връзка: +302622028527
Forma ligjore: Индивидуален бизнес
 

The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Balkanet