Loading...
 Start Page
Χώρα: Bulgaria
Ιστοσελίδα: http://www.canri.org
Προσφερόμενες Υπηρεσίες: Изследователската дейност е свързана с разработване на проекти, финансирани от национални и международни програми в следните области: функционални храни и напитки; трансфер на технологии за производство на храни с добавена стойност; нови ингредиенти и суровини за хранителни продукти, насочени към специфични целеви групи; неразрушаващи методи за контрол на качеството на храни; методи за сензорни и текстурни профили на храни. Приложната дейност е съсредоточена в Национално акредитирана лаборатория за изпитване на храни, напитки и води, която извършва анализи за безопасности качество на 17 групи храни
Προϊόντα: Сух кисел с инстантно брашно от ябълкови пресовки и пшеничен грис
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Assoc. Prof. Dr. Todorka Petrova
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +359 32 952109
Νομική Μορφή: scientific institute
Επίπεδο Υλοποίησης: science
Разработен е нов продукт с влагане на инстантно брашно от ябълкови пресовки, богати на влакнини и значително количество антиоксиданти, с което се подобрява хранителната му стойност. Инстантното брашно е получено при екструдиране на ябълкови пресовки, отделени при производството на ябълков сок.
Създаденият хранителен продукт по състав е функционален и е съобразен с изискванията, заложени в хранителното законодателство на България и Европейския съюз.
 

The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Balkanet