Loading...
 Start Page
Държава: Гърция
Eлектронна поща: info@ktimastavropoulos.com
Предлагани услуги: Фирмата Ktima Stavropoulos е със седалище в района на Илия близо до село Палеохори. Разполага с площ с лозя, които се обработват по най-модерните и екологични методи, давайки едни от най-качествените и най-красивите вина в района. Качеството на Ktima Stavropoulos не подлежи на договаряне.
Продукти: Продукти Вина от различни видове
Телефон за връзка: +30 2623032161

The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Balkanet